Proiecte de cooperare

Ivanesti, 17 mai 2022

ANUNȚ

Privind organizarea acțiunii de ecologizare
  Asociația Valea Racovei în calitate de partener în cadrul proiectului ”Cu bicicleta pe drumuri de poveste” – proiect de cooperare finanțat cu fonduri nearmbursabile prin Programul LEADER 19.3B, vă informează că în data de 04.06.2022 se va desfășura acțiunea de ecologizare în Comuna Ivanesti , iar in data de 05.06.2022 în Comuna Puscasi.   Voluntarii care doresc să participe la acțiunea de ecologizare din data de 04.06.2022 vor pleca la orele 10:00 cu bicicletele, în grup, de la sediul GAL Valea Racovei  din sat Ivanesti , comuna Ivanesti, jud.Vaslui, iar pentru participarea la actiunea din data de 05.06.2022 plecarea va fi la ora 12:00 din fata primariei Puscasi. Puteți opta pentru deplasare cu bicicleta proprie sau cu bicicleta GAL. Materialele pentru desfășurarea activității de strângere deșeuri, vor fi asigurate de către GAL.   În vederea înscrierii pe lista de participanți pentru acțiunea de ecologizare, puteți să ne transmiteți datele dvs.: nume, prenume, vârstă, număr de telefon pe adresa de e-mail: office@valearacovei.ro sau telefon mobil: 0742.576.911 – persoana de contact: Cretu Ioan- manager proiect. ÎNSCRIERILE SE POT FACE PÂNĂ LA DATA DE 01.06.2022 !!!   Obiectivul general al proiectului este Promovarea cicloturismului în teritoriile GAL Podu Înalt, GAL Valea Racovei și GAL Movila lui Burcel, proiectul contribuind la creșterea atractivității spațiului rural și crearea unei imagini pozitive a teritoriului GAL Valea Racovei.   Pentru alte informaţii privind stadiul implementării proiectului, e-mail: office@valearacovei.ro sau telefon mobil: 0742.576.911 – persoana de contact: Cretu Ioan- manager proiect.

Ivanesti, 2 mai 2022

ANUNȚ

Asociația Valea Racovei în calitate de partener în cadrul proiectului ”Cu bicicleta pe drumuri de poveste” – proiect de cooperare finanțat cu fonduri nearmbursabile prin Programul LEADER 19.3B, vă informează că în luna mai 2022 vom realiza următoarele activități prevăzute în proiect:
 • Activitatea 5: Marcarea cu indicatori și panouri a traseelor cicloturistice
 • Activitatea 6: Dezvoltarea unei aplicații informatice pe telefonul mobil și web prin introducerea informațiilor culese din teritoriu
 
 • Activitatea 7: Realizarea unei pagini web și facebook pentru proiectul „Cu bicicleta pe drumuri de poveste”, distribuție de flayere, participare la un eveniment național în domeniul dezvoltării rurale         
  Obiectivul general al proiectului este Promovarea cicloturismului în teritoriile GAL Podu Înalt, GAL Valea Racovei și GAL Movila lui Burcel, proiectul contribuind la creșterea atractivității spațiului rural și crearea unei imagini pozitive a teritoriului GAL Valea Racovei. Pentru alte informaţii privind stadiul implementării proiectului, e-mail: office@valearacovei.ro sau telefon mobil: 0742.576.911 – persoana de contact: Cretu Ioan- manager proiect.

Ivanesti, 11 martie 2022

ANUNȚ

Privind selecția participanților la tururile cicloturistice Asociația Valea Racovei în calitate de partener în cadrul proiectului ”Cu bicicleta pe drumuri de poveste” – proiect de cooperare finanțat cu fonduri nearmbursabile prin Programul LEADER 19.3B, vă informează că selectează participanți la tururile cicloturistice. Traseele pentru care vă puteți înscrie sunt:   TRASEUL 1: Drumul Troițelor OBIECTIVE: 
 1. Mănăstirea Poiana lui Borș;
 2. Troițele de pe Dealul Gologofta;
 3. Troița de pe Dealul Taberei;
 4. Troița de pe Dealul Cetate;
 5. Mănăstirea Florești;
 6. Troița de pe Dealul lui Toma;
TRASEUL 2: Cărări prin istorie OBIECTIVE:  
 1. Conacul Mareșalului Constantin Prezan;
 2. Biserica de lemn Țibăneștii Buhlii;
 3. Biserica de lemn Băbușa;
 4. La Scaunul lui Ștefan cel Mare;
 5. Biserica de lemn Trohan;
 6. Biserica de lemn Gârceni;
 7. Biserica de lemn Dumbrăveni;
 8. Mănăstirea Mălineşti;
 9. Ferma de capre alpine Pietrosu;
 10. Biserica de lemn Dumești.
TRASEUL 3: Pungești – Dragomirești OBIECTIVE:
 1.  Biserica de lemn Armășoaia;
 2.   Fanfara Doagele;
 3.   Biserica de lemn Dragomirești
TRASEUL 4: Bogățiile comunei Ivănești OBIECTIVE:
 1. Biserica de lemn Gologofta;
 2. Fanfara Valea Mare;
 3. Biserica de lemn Coșești.
 TRASEUL 5: Itinerar prin codrii seculari OBIECTIVE:   
 1. Teiul Secular de la Fundu Văii
 2. Lacul și cabana Gâdeasa
 3. Cabana Oprișița
TRASEUL 6: Trecut și viitor in Valea Racovei OBIECTIVE:
 1. Pădurea Scroafa
 2. Situl Arheologic Poienești
 3. Biserica Străjescu
TRASEUL 7: Pe drumul de costișă ce duce la Vaslui OBIECTIVE:  
 1. Dealul Măgura
 2. Biserica de lemn de la Mănăstirea
 3. Colțișorul meu de altădată, Bălteni Deal
  Criterii de selecție bicicliști:
 1. Abilități deplasare cu bicicleta
 2. Participanții pot fi atât de gen masculin, cât și de gen feminin
 3. Apartenența la un grup defavorizat, va fi susținută cu o declarație pe propria răspundere și va constitui un avantaj
  În vederea înscrierii pe lista de participanți, puteți să ne transmiteți datele dvs.:
 • nume, prenume, vârstă, apartenență la un grup defavorizat, opțiune bicicletă proprie/ bicicletă GAL, număr de telefon
pe adresa de e-mail: office@valearacovei.ro sau telefon mobil: 0742.576.911 – persoana de contact: Cretu Ioan- manager proiect. ÎNSCRIERILE SE POT FACE PÂNĂ LA DATA DE 8 APRILIE 2022 !!! Obiectivul general al proiectului este Promovarea cicloturismului în teritoriile GAL Podu Înalt, GAL Valea Racovei și GAL Movila lui Burcel, proiectul contribuind la creșterea atractivității spațiului rural și crearea unei imagini pozitive a teritoriului GAL Valea Racovei. Pentru alte informaţii privind stadiul implementării proiectului, e-mail: office@valearacovei.ro sau telefon mobil: 0742.576.911 – persoana de contact: Cretu Ioan- manager proiect.

Ivanesti,  28 februarie 2022

ANUNȚ

Privind factorii identificați pentru facilitarea organizării traseelor pentru cicloturism – UAT, pensiuni, ferme, mănăstiri

Asociația Valea Racovei în calitate de partener în cadrul proiectului ”Cu bicicleta pe drumuri de poveste” – proiect de cooperare finanțat cu fonduri nearmbursabile prin Programul LEADER 19.3B, vă informează că au fost aleși factorii interesați/actorii locali, instituții sau întreprinderi, interesate de dezvoltarea traseelor cicloturistice în baza unor criterii de reprezentativitate, în urma interesului pe care l-au manifestat și, desigur, în baza asigurării unei cursivități a traseelor cicloturistice. Astfel, am identificat pentru  
 • UAT-uri: PRIMARIA PUSCASI, PRIMĂRIA IVANESTI, PRIMĂRIA LAZA, PRIMĂRIA POIENESTI, PRIMĂRIA DELESTI, PRIMĂRIA GARCENI, PRIMĂRIA BACESTI, PRIMĂRIA DUMESTI, PRIMĂRIA DRAGOMIRESTI, PRIMĂRIA PUNGESTI
 • Biserici și mănăstiri: Biserica de lemn Băbușa, Biserica de lemn Țibăneștii Buhlii, Biserica de lemn Răduiești, Biserica de lemn Mănăstirea, Biserica de lemn Dragomirești, Biserica de lemn Dumești, Biserica de lemn Trohan,Biserica de lemn Gârceni,Biserica de lemn Dumbrăveni, Mănăstirea Mălineşti, Biserica de lemn Gologofta,Biserica de lemn Coșești,Mănăstirea Poiana lui Borș, Mănăstirea Florești, Biserica Străjescu, Biserica de lemn Armășoaia
 • Obiective cultural-istorice: Fanfara Doagele, Conacul Mareșalului Constantin Prezan, sat Schinetea, La Scaunul lui Stefan cel Mare, Troițe deal Gologofta, Troița dealul Taberei (Cheia), Fanfara Valea Mare, Dealul Măgura, Muzeul sătesc Sauca,Meșter Popular Rodica Bulboaca, Stâna tradițională Laza, Florești – Punct Pitoresc,Situl Arheologic Poienești, Troița dealul Cetate, Troița dealul lui Toma (Fântâna Popii), Pădurea Scroafa,Cabana Oprișița,Cabana Gâdeasa,Teiul Secular Fundu Văii, Ferma de capre carpatine Pietrosu
  Obiectivul general al proiectului este Promovarea cicloturismului în teritoriile GAL Podu Înalt, GAL Valea Racovei și GAL Movila lui Burcel, proiectul contribuind la creșterea atractivității spațiului rural și crearea unei imagini pozitive a teritoriului GAL Valea Racovei.   Pentru alte informaţii privind stadiul implementării proiectului, e-mail: office@valearacovei.ro sau telefon mobil: 0742.576.911 – persoana de contact: Cretu Ioan- manager proiect.

Ivanesti,  11 noiembrie 2020

ANUNȚ

Identificare factori interesați pentru facilitarea organizării traseelor pentru cicloturism și cartografiere trasee, identificare în teren și marcarea coordonatelor prin GPS pentru trasee cu bicicleta

  Asociația Valea Racovei în calitate de partener în cadrul proiectului ”Cu bicicleta pe drumuri de poveste” – proiect de cooperare finanțat cu fonduri nearmbursabile prin Programul LEADER 19.3B, vă informează că începând cu luna noiembrie 2020 vom demara:
 • Activitatea 2 din cadrul proiectului ce presupune identificarea în teren și marcarea coordonatelor prin GPS a diverselor trasee pentru bicicletă, cu diferite grade de dificultate. Astfel, orice propunere din partea persoanelor interesate va fi analizată și propusă în proiect.
 • Activitatea 3 din cadrul proiectului ce presupune identificarea factorilor interesați pentru facilitarea organizării traseelor pentru cicloturism – UAT, pensiuni, ferme, mănăstiri. Astfel, GAL va organiza câteva întâlniri la potențialii factori interesați/ actori locali, instituții sau întreprinderi, interesate de dezvoltarea acestor trasee cicloturistice. Aceștia vor fi aleși în baza unor criterii de reprezentativitate, în urma interesului pe care îl vor manifesta și, desigur, în baza asigurării unei cursivități a traseelor cicloturistice.
Obiectivul general al proiectului este Promovarea cicloturismului în teritoriile GAL Podu Înalt, GAL Valea Racovei și GAL Movila lui Burcel, proiectul contribuind la creșterea atractivității spațiului rural și crearea unei imagini pozitive a teritoriului GAL Valea Racovei. Pentru alte informaţii privind stadiul implementării proiectului, e-mail: office@valearacovei.ro sau telefon mobil: 0742.576.911 – persoana de contact: Cretu Ioan- manager proiect.