M9/6B Dezvoltarea serviciilor locale pentru populatie si restaurarea patrimoniului cultural

Apel de selectie Sesiunea 1/2023
2.1.-Anunt-lung-M9_2023
Documentele masurii
Anexa1_Cerere_de_finantare_M9_v06_ianuarie_2023
Anexa2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_2016
Anexa3_Recomandari_analiza_cost_beneficiu
Anexa4_Fisa-masurii-9-ian-2023
Anexa5_ Populatia in UAT-uri Valea Racovei
Anexa 6 a – Lista localităţilor cu proiecte de investiţii în apă neconforme
Anexa 6 b – Lista_aglomerarilor_cu_proiecte_de_investitii_in_ apa_uzata_neconforme
Anexa7_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect
Anexa8_Declaratie_eligibilitate
Anexa9_Declaratie_de_raportare_catre_GAL
Anexa10_Model-Memoriu-Justificativ
GHIDUL-SOLICITANTULUI-masura-9-vers-06 ianuarie 2023
Fise evaluare
Fisa Criterii de selectie
Fisa Verificare eligibilitate M9
Metodologie evaluare
Metodologie Criterii de selectie
Metodologie verificare fisa generala masura M9


Sesiunea 1/2021

Sesiunea 2/2018

Sesiunea 1/2018

Sesiunea 2/2017

Sesiunea 1/2017