Teritoriu

Teritoriul  LEADER  al  Asociaţiei  VALEA  RACOVEI,  are    o  suprafata  de  529,71  kmp,  cuprinde  comunele: Bacesti,  Delesti,  Dragomiresti,  Dumesti,  Girceni,  Ivanesti,  Laza,  Poienesti,  Pungesti, Puscasi,  insumand  72  sate  rasfirate,  cu  geometrie  neregulata.  Teritoriul  se  intinde  de-a lungul şoselei naţionale DN2F Vaslui-Bacău şi DN15D Vaslui-Roman, prezentând avantajele unei  legaturi  rapide  cu  municipiile  Vaslui  la  est,  Roman  la  nord-vest şi  Bacău  la  vest. Populaţia  la  RPL  2011  a  fost  de  34157  locuitori,  densitatea  populaţiei  este  de  64,48 locuitori/kmp.  Locuitorii  sunt în  marea  majoritate  de  confesiune  creştin-ortodoxăşi  de etnie  română,  cu  enclave  aparţinând  minorităţii  rome,  1829  locuitori-5.35%  din  totalul populaţiei.  Principalele probleme cu care se confrunta populatia de etnie roma sunt cele comune  la  nivel  regional şi  naţional:  lipsa  surselor  de  venit,  lipsa  educatiei,  abandon scolar, locuire insalubră, infracţionalitate crescută, necesitând intervenţii pentru cresterea incluziunii  sociale.  Situat în NV  judeţului  Vaslui, în  Regiunea  de  Dezvoltare  Economică NORD-EST,  Valea Racovei  este un teritoriu marcat de  sărăcie extremă (9 din cele 10 UAT au  IDUL<55),  probleme  sociale  grave, şomaj  ridicat,  cu  o  populaţie  slab  pregătităprofesional,  cu  acces  deficitar  la  serviciile  publice  de  educaţie,  sociale,  de  sănătate şi cultură.  Ocupaţia  de  bazăşi  principala  sursăde  venituri  pentru  populaţia  teritoriului  o reprezintă  agricultura.  Condiţiile  naturale  ale  teritoriului  nu  sunt  favorabile  practicării unei  agriculturi  profitabile, relieful predominant  este  cel  de deal  cu  numeroase platouri, climatul  temperat  continental  cu  un  volum  anual  al  precipitaţiilor scăzut  iar  cu  toate acestea  există  interes  crescut  pentru  practicarea  agriculturii.  Doar  11%  din  terenurile agricole  sunt  exploatate  de  persoanele  juridice,  diferenţa  de  89%  fiind  exploatată  de ferme mici de subzistenţăşi semi-subzistenţă cu randamente şi productivitate scăzută. Reformele  economice  eşuate,  privatizarea  economiei,  restructurarea  industrială  dar şi crizele economice de după 1989 au condus la mutaţii economice şi sociale ireversibile cu consecinţe  deosebit  de  grave  pentru  populaţia  din  acest  teritoriu.  Sporul  demografic negativ din ultimii ani, dispariţia a zeci de mii de locuri de muncăatât din industrie cât şi din  agricultură  a  generat  migraţia  forţei  de  muncă  către  alte  zone  mai  dezvoltate economic  din  România  sau  către  alte ţări  din  UE,  aspect  ce  a  determinat  scăderea atractivităţii economice şi sociale a zonei, pierderea încrederii şi a speranţei cetăţenilor în posibilitatea de redresare economico-socială a teritoriului. Asociaţia Valea Racovei a implementat cu succes o Strategie de Dezvoltare Locala aferenta programului LEADER 2007-2013. Implementarea SDL 2007-2013 a însemnat realizarea unuinumăr  de 45  de  proiecte  de  investiţii în  valoare  de  peste  2.4milione  euro,  având beneficiari  atât  din  mediul  privat  cât şi  din  cadrul  partenerilor  publici.  Desfăşurarea numeroaselor  acţiuni de informare şi animare în colaborare cu partenerii publici şi cu cei privaţi  din  asociaţie, în  perioada  2010-2015  a  condus  la  constientizarea  oportunitatilor oferite  de  LEADER şi  la  crearea  unui  orizont  de  aşteptare  ridicat faţă  de  continuitatea finanţării investiţiilor prin acest program.