Proiecte de succes

Comuna Laza / 13.07.2022

“DOTARE PRIMARIE LAZA CU MOBILIER SI ECHIPAMENTE IT PERFORMANTE” Echipamentele IT și mobilierul propus prin intermediul proiectului de investiții vor fi achiziționate de către Primăria comunei Laza din județul Vaslui și vor fi amplasate la sediul Primăriei. Tema proiectului este reprezentată de achiziționarea de echipamente IT și mobilier care să deservească angajații de la nivelul Primăriei comunei Laza, susținând astfel creșterea nivelului de trai al locuitorilor comunei precum și îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația rurală. Obiectivul general al proiectului vizează încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prin dotarea Primăriei cu echipamente IT și mobilier nou. Proiectul „DOTARE PRIMARIE LAZA CU MOBILIER SI ECHIPAMENTE IT PERFORMANTE” îndeplinește obiectivul general, prin serviciile care vor fi realizate după achiziționarea de echipamente IT și mobilier, precum și prin rezultatele ce vor fi obținute după implementarea proiectului, respectiv:
 • digitalizarea serviciilor din cadrul Primăriei;
 • creșterea calității serviciilor oferite către locuitorii comunei Laza;
 • îmbunătățirea condițiile de lucru pentru angajații comunei Laza;
 • reducerea discrepanțelor dintre instituțiile publice de la nivelul României și cele de la nivel european;
 • eficientizarea activității funcționarilor publici de la nivelul Primăriei Comunei Laza.

Comuna Pungesti / 01.06.2022

„ACHIZIȚIE AUTOBASCULANTĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ DIN COMUNA PUNGEȘTI, JUDEȚUL VASLUI” Achiziția autobasculantei propuse prin proiect face parte din dotarea Serviciului de Gospodărire Comunală de la nivelul comunei Pungești si va contribui, în mod direct, la asigurarea circulației rutiere in condiții de siguranță si creșterea gradului de confort ai locuitorilor comunei. Tema proiectului este reprezentată de achiziționarea unei autobasculante care să deservească serviciul public de gospodărire comunală de la nivelul comunei Pungești, susținând creșterea nivelului de trai al locuitorilor comunei precum și îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația rurală. Obiectivul general al proiectului vizează încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prin achiziția unei autobasculante în cadrul serviciului de gospodărire a comunei Pungești. Proiectul „ACHIZIȚIE AUTOBASCULANTĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ DIN COMUNA PUNGEȘTI, JUDEȚUL VASLUI” îndeplinește obiectivul general, prin serviciile care vor fi realizate după achiziționarea unui autobasculantă, precum și prin rezultatele ce vor fi obținute după implementarea proiectului, respectiv:
 • servicii de transport materiale de construcții, transport deșeuri rezultate în urma măturatului stradal;
 • servicii de deszăpezire (transport și împrăștiere material antiderapant) care vor asigura accesul cadrelor medicale, a pompierilor în caz de vreme nefavorabilă;

Comuna Bacesti / 01.05.2022

“ACHIZIȚIE PLATFORMĂ TRACTABILĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ DIN COMUNA BĂCEȘTI, JUDEȚUL VASLUI” Platforma tractabilă (nacela) va fi achiziționată de către Comuna Bacesti din județul Vaslui. Locul de garare va fi in curtea Sediului Primariei Bacesti – pozitia nr. 363 din Inventarul domeniului public al Comunei Bacesti. Tema proiectului este reprezentată de achiziționarea unei platforme tractabile (nacelă) care să deservească serviciul public de gospodărire comunală de la nivelul comunei Băcești, susținând creșterea nivelului de trai al locuitorilor comunei precum și îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru populația rurală. Obiectivul general al proiectului vizează încurajarea dezvoltării locale în zonele rurale prin achiziția unei platforme tractabile (nacelă) în cadrul serviciului de gospodărire a comunei Băcești. Proiectul „ACHIZIȚIE PLATFORMĂ TRACTABILĂ PENTRU SERVICIUL PUBLIC DE GOSPODĂRIRE COMUNALĂ DIN COMUNA BĂCEȘTI, JUDEȚUL VASLUI” îndeplinește obiectivul general, prin serviciile care vor fi realizate după achiziționarea unei platforme tractabile (nacelă), precum și prin rezultatele ce vor fi obținute după implementarea proiectului, respectiv:
 • servicii de toaletare a arborilor din comună;
 • servicii de intervenție la iluminatul public din comună;
 • repararea liniilor de înaltă tensiune;
 • spălarea ferestrelor clădirilor înalte din comună.

DU-BA Wheels / 04.07.2019

Dezvoltarea afacerilor non-agricole in teritoriul Valea Racovei se dovedește a fi o soluție bună pentru întreprinzătorii din zonă. Tășchină-Nicolae Petru Marcel este unul dintre întreprinzătorii care au înțeles că trebuie să își diversifice activitatea prestata in cadrul întreprinderii sale și și-a autorizat astfel un nou cod CAEN, în domeniul interpretării artistice. Astfel, deși este medic veterinar și prestează servicii veterinare de ani buni în comuna Dragomirești, a ales să își pună în valoare talentul artistic și să ofere prin întreprinderea pe care o administrează servicii de interpretare artistica in cadrul evenimentelor de familie sau publice. A realizat un studio muzical la Laza, la sediul întreprinderii, și a reușit să achiziționeze printr-un proiect finanțat prin măsura M6 „Sprijinire activități non-agricole” echipamentele necesare interpretării artistice, echipamente pentru toata formația pe care o conduce „DU-BA Wheels&Music”. Prima tranșă, in valoare de 21.000 de euro, i-a permis să cumpere atât instrumente muzicale cât și sonorizarea necesara pentru a fi independent de alți prestatori. Stilul ales este unul ce combină atât muzica populara cât și cea folk dar și cu influente rock și dance, Petrus având, alături de colegii săi un repertoriu vast de melodii, stil muzical care prinde chiar bine la public indiferent de tipul evenimentului. Înființarea unor întreprinderi sau dezvoltarea întreprinderilor deja existente in noi domenii de servicii non-agricole este necesară in satele din GAL Valea Racovei. Judecând după proiectele selectate și finanțate, activitățile non-agricole in mediul rural aduc venituri îndestulătoare pentru cei care îndrăznesc să facă pasul spre acest domeniu antreprenorial. GAL Valea Racovei sprijină astfel de inițiative și încurajează locuitorii din Valea Racovei să inițieze astfel de afaceri, știută fiind nevoia de a se diversifica economia locală dar și oportunitatea de a realiza profit prestând astfel de activități.
 

Dragos Loghin / 07.16.2019

„Investiții in fermă, investiții in viitor”. Acesta este titlul unui proiect finanțat prin măsura M2 „Rentabilizarea sectorului agricol” din Strategia de Dezvoltare Locala a teritoriului Valea Racovei 2014-2020. A fost depus și contractat de Loghin Dragoș, un tânăr fermier de 32 de ani din satul Toporăști, comuna Pungești care deține o fermă organizată ca Întreprindere Individuală în care lucrează aproximativ 76 de hectare, toate in comuna Pungești, cultivate cu cereale. Valoarea totală proiectului, contractată la Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, este de 39.440 Euro, din care 19.720 Euro fonduri nerambursabile și suma de 19.720 Euro suportată de beneficiar din fonduri proprii. Din alocarea financiară a proiectului, Dragoș a achiziționat două utilaje agricole (o semănătoare de păioase și una de prășitoare), modernizându-și ferma și îmbunătățindu-i performanțele economice. În cadrul proiectului Dragoș a înființat și un loc de muncă, angajând deja un mecanic utilaje agricole. Dragoș Loghin a înființat întreprinderea în anul 2012 și lucrează în domeniul agricol, preluând activitatea de la tatăl său. Acesta este al treilea proiect prin care accesează o finanțare nerambursabilă europeană și își creste astfel șansele de a fi competitiv pe piață. Ne dorim ca în Valea Racovei să avem tot mai mulți astfel de tineri harnici, care reușesc să întreprindă cu succes activitatea agricolă, obținând venituri suficiente pentru un trai decent fără a fi nevoiți să plece din țara pentru a își găsi un rost. Îi încurajăm pe toți tinerii să ii urmeze exemplul și să facă ce e mai bun din cea mai valoroasă resursă pe care o avem in țară și in județ, pământul.

 Armeanu Sergiu II / 07.16.2019

Activitățile non-agricole capătă o tot mai mare amploare în comunele din Valea Racovei. Tinerii sunt cei care caută să dezvolte afaceri in domeniu si reușesc cu succes să utilizeze resursele locale. Un astfel de exemplu este activitatea dezvoltată de Armeanu Sergiu-Constantin, un tânăr din Valea Târgului, comuna Pușcași în cadrul Întreprinderii Individuale a cărei titular este. Pe lângă activitatea agricolă pe care o desfășoară, lucrând o suprafață de aproximativ 500 hectare, Sergiu a demarat fabricarea de brichete din resturi vegetale, mai ales din paiele care îi rămân din activitatea agricolă. Pentru realizarea brichetelor a accesat o finanțare de 30.000 de euro prin măsura M6 „Sprijinire activități non-agricole” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Valea Racovei 2014-2020, finanțare din care a încasat prima tranșă, de 21.000 euro și care i-a permis achiziționarea utilajului ce prelucrează paiele și realizează brichetele pentru foc. Inspirația acestuia este de foarte bun augur, mai ales având în vedere faptul că lemnele pe care le folosim în gospodării sunt din ce in ce mai scumpe. Afacerea are astfel toate șansele să prospere, cererea fiind foarte mare în piață, chiar și în comunele din Valea Racovei. Brichetele pot fi folosite în gospodarii atât la sobele tradiționale cât și la centralele termice moderne de casă care folosesc atât lemne cât și brichete. E de dorit ca tot mai mulți tineri să aibă inspirația necesară, inițiativa si voința de a realiza afaceri în comunele din Valea Racovei, exemplele de pană acum demonstrând că se pot realiza lucruri frumoase si venituri consistente nu doar din activitatea agricolă dar și în cadrul unor afaceri non-agricole. GAL Valea Racovei încurajează și le oferă tot sprijinul tuturor celor care vor să demareze astfel de afaceri.

Valea Experientelor / 07.16.2019

Pentru a veni in întâmpinarea beneficiarilor și a potențialilor beneficiari ai GAL Valea Racovei, mai ales a celor care nu au experiență in atragerea de finanțare nerambursabilă, măsura M1 „Informare continuă și transfer de cunoștințe” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Valea Racovei 2014-2020 a fost planificată să ofere o bună ocazie de a căpăta cunoștințe de la persoane experimentate in implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă. O organizație din București, Best Smart Consulting, a realizat proiectul si activitățile corespunzătoare măsurii M1, totul fiind dus cu succes la bun sfârșit.  33 de persoane din GAL Valea Racovei, reprezentanți ai unor întreprinderi private sau ai autorităților locale, au beneficiat de vizitele de studiu si de cursul organizat pe parcursul a 3 zile. Feedback-ul a fost unul foarte pozitiv, participanții apreciind calitatea activităților si profesionalismul celor care au fost vizitați dar mai ales atitudinea lor pozitiva, atitudine ce i-a ajutat sa depășească obstacolele care le-au ieșit in cale in implementarea proiectelor. Întreprinderile vizitate desfășoară activitate atât in domeniul agricol cat si in cel non-agricol. S-au vizitat pe rând o fabrica de brichete pentru foc, o fabrica de sucuri naturale, o fabrica de brânzeturi, un abator dar si Primăria Cacica, o primărie recunoscuta pentru numărul mare si valoarea importanta a proiectelor cu finanțare nerambursabila implementate. Participanții au primit in cadrul cursului informații teoretice si practice foarte necesare in implementarea de proiecte iar la final au primit cu toții diplome de participare. Ne dorim sa realizam astfel de activități in continuare pentru a mobiliza tot mai multe persoane din comunele din teritoriul GAL Valea Racovei sa acceseze finanțări europene prin intermediul GAL dar încurajam si accesarea altor finanțări in zona. Toți cei care locuiesc in GAL Valea Racovei găsesc oricând sprijin la GAL atât pentru identificarea unor posibilități de finanțare cat si sfaturi practice in demararea si implementarea proiectelor.

Poede Rodica

Prim măsura M6 „Sprijinire activități non-agricole” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Valea Racovei 2014-2020 sunt sprijinite afacerile non-agricole din comunele componente ale GAL Valea Racovei, fiecare afacere putând obține o finanțare nerambursabilă de câte 30.000 euro. Printre beneficiari se numără si Rodica Poede, o tânără din comuna Poienești, care a înființat in satul Poienești un coafor care se adresează tuturor celor din Valea Racovei, nu doar poieneștenilor. In proiect, Rodica a demonstrat necesitatea unei astfel de afaceri in mediul rural, având in vedere faptul ca un număr tot mai însemnat de persoane din mediul rural apelează la serviciile de coafor din Vaslui. Prin proiect s-a realizat dotarea coaforului cu toate piesele de mobilier si echipamente de coafor de foarte buna calitate. Pe lângă faptul ca Rodica s-a calificat in domeniu, urmând cursuri de specializare cu cei mai buni din acest domeniu, planul ei este sa ofere servicii foarte bune utilizând game profesioniste de produse si să fidelizeze astfel o clientelă care apreciază calitatea. Deja sunt persoane din Vaslui care apelează la serviciile coaforului și este doar la început de drum. Ii uram succes pe drumul ales și îi încurajam pe toți cei care au astfel de idei de afaceri să apeleze cu încredere la finanțările puse la dispoziție prin GAL Valea Racovei. Pe lângă activitățile agricole, persoanele care locuiesc in comunele din Valea Racovei au oportunitatea de a realiza venituri consistente desfășurând activități non-agricole. Domeniul este foarte larg iar zona are potențial de dezvoltare atât in prestarea de servicii cât si in producția de bunuri. Veniți cu inițiativa și perseverența iar împreună cu sprijinul financiar oferit prin măsurile de finanțare ale GAL Valea Racovei succesul va fi garantat!

 

Butnariuc Ionel I.I.

Micile ferme din Valea Racovei se dezvoltă pas cu pas. Unul dintre tinerii locuitori ai acestei frumoase zone a județului Vaslui a accesat finanțarea disponibila in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Valea Racovei 2014-2020 prin măsura M4 „Susținere tineri fermieri”. Se numește Butnariuc Ionel, are 31 de ani și locuiește in Ursoaia, comuna Ivănești. S-a hotărât să înceapă o afacere in domeniul agricol si, înființând o întreprindere individuală, a demarat și a avut succes in obținerea unei finanțări de 40.000 euro prin GAL Valea Racovei, bani din care si-a achiziționat deja câteva utilaje necesare in fermă: o semănătoare, un cultivator, un combinator și o mașină de împrăștiat îngrășăminte. Finanțarea obținută este 100% nerambursabilă și ii permite să își îmbunătățească productivitatea și randamentul in ferma sa de 29 hectare. Întreprinderea Individuală Butnariuc Ionel a primit deja prima transă de 30.000 euro din finanțare, urmând să primească și restul, 10.000 euro, atunci când va reuși să își ducă la îndeplinire obiectivele asumate in planul de afaceri, respectiv comercializarea de produse, finalizarea achizițiilor și dezvoltarea capacității de promovare și marketing. GAL Valea Racovei a încurajat și încurajează prin masurile din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Valea Racovei 2014-2020 atât fermele mari prin măsura M2 „Rentabilizarea sectorului agricol” dar mai ales fermele mici și tinerii fermieri prin masurile M3 „Susținere ferme mici” și M4 „Susținere tineri fermieri”, cunoscut fiind impactul social al acestor ferme și aportul esențial in supraviețuirea zonelor rurale românești. Satul vasluian trebuie sprijinit in continuare prin astfel de măsuri de finanțare și ne vom asigura că un important pilon al societății noastre va reuși să supraviețuiască și odată cu el cultura și tradițiile noastre, identitatea noastră românească.

Iurianu Sebastian-Nicolae I.I.

Iurianu Sebastian este un tânăr fermier care si-a dorit să își dezvolte propria fermă in localitatea natală din Valea Racovei. Are 33 de ani si a început să cultive pe o suprafață de teren primită de la părinți dar si arendată de la vecini, de aproximativ 10 hectare in total, legume dar si cereale. A înființat o Întreprindere Individuala in Cursesti Deal, comuna Pungești, si a întocmit proiectul pentru a accesa finanțarea disponibila prin măsura M4 „Susținere tineri fermieri” in cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Valea Racovei 2014-2020. Proiectul sau a fost selectat si a obținut astfel o finanțare de 40.000 euro prin GAL Valea Racovei si deja a încasat avansul de 30.000 euro, bani din care si-a achiziționat deja un tractor. Restul de 10.000 euro din finantare ii va primi dupa ce isi va atinge obiectivele asumate in planul de afaceri. Finanțarea obținută este 100% nerambursabilă și ii permite să își îmbunătățească productivitatea fermei. GAL Valea Racovei sprijina tinerii cu initiativa prin intermediul masurilor de finantare din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Valea Racovei 2014-2020. Tinerii pot accesa finantare atat prin masuri destinate agriculturii cat si in domeniul non-agricol, toate detaliile fiind disponibile prin intermediul paginii de internet a Asociatiei Valea Racovei: www.valearacovei.ro.

Quiprovobis S.R.L.

In teritoriul Valea Racovei se dezvolta si întreprinderile prestatoare de servicii nonagricole. Un numar total de 6 astfel de intreprinderi, din care 2 nou infiintate, au accesat finantare nerambursabila de 30.000 de euro prin masura M6 „Sprijinire activitati non-agricole” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Valea Racovei 2014-2020. Guzga Mihaela din satul Armaseni, comuna Bacesti, a infiintat intreprinderea Quiprovobis SRL si doreste sa demareze prestarea de servicii de vidanjare, in mod special pentru locuitorii satelor din GAL Valea Racovei, multe gospodarii avand nevoie de aceste servicii in lipsa infrastructurii de canalizare. Pentru aceasta, intreprinderea a achizitionat o autovidanja din avansul primit in cadrul proiectului impreuna cu contributia proprie. Infiintarea unor intreprinderi sau dezvoltarea intreprinderilor deja existente in noi domenii de servicii non-agricole este necesara in satele din GAL Valea Racovei. Judecand dupa proiectele selectate si finantate, activitatile non-agricole in mediul rural aduc venituri indestulatoare pentru cei care indraznesc sa faca pasul spre acest domeniu antreprenorial. GAL Valea Racovei sprijina astfel de initiative si incurajeaza locuitorii din Valea Racovei sa initieze astfel de afaceri, stiuta fiind nevoia de a se diversifica economia locala dar si oportunitatea de a realiza profit prestand astfel de activitati.

Popovici Gheorghita Alexandru

Popovici Gheorghiță Alexandru este un apicultor de 26 de ani care a învățat să îngrijească albinele încă de mic, de la tatăl său. Alexandru a înființat o întreprindere individuala in Dumești pentru a își desfășura activitatea in bune condiții si pentru a putea accesa o finanțare pentru a își achiziționa echipamente necesare îngrijirii unei stupine. Proiectul „Prisaca cu noroc” a primit o finanțare de 15.000 de euro prin măsura M3 „Susținere ferme mici” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Valea Racovei 2014-2020 iar Alexandru a demarat intre timp implementarea proiectului, in contul întreprinderii intrând deja prima transa de finanțare, de 11.250 euro. Deși își petrece mare parte din timp in stupină, acum se ocupa de achiziția utilajelor si echipamentelor pentru a creste randamentul si productivitatea stupinei, achiziție estimată in planul de afaceri la aproximativ 9000 de euro. Pentru a își implementa cu succes proiectul, pe lângă obiectivul legat de realizarea achizițiilor, Alexandru trebuie să mai îndeplinească încă două obiective, respectiv realizarea de vânzări de produse apicole in valoare de minim 2250 de euro si să își mențină domiciliul in mediul rural, in Dumești. Alexandru provine dintr-o familie numeroasă, de oameni harnici din comuna Dumești, familie care a mai implementat proiecte cu sprijin financiar european. GAL Valea Racovei susține prin Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Valea Racovei 2014-2020 oamenii harnici din comunitățile noastre si mai ales tinerii muncitori, cu inițiativa, care își doresc sa realizeze lucruri frumoase la ei acasă. Toate detaliile privind accesarea finanțării prin intermediul GAL Valea Racovei sunt disponibile prin intermediul paginii de internet a Asociației Valea Racovei: www.valearacovei.ro.

Pargaru Ionut-Florin I.I.

Primele proiecte finanțate din Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Valea Racovei 2014-2020 au finalizat implementarea. Unul dintre acestea este „Modernizarea activității Întreprinderii Individuale Pârgaru Ionuț-Florin prin achiziționarea de utilaje agricole”, proiect depus pe măsura M2 „Rentabilizarea sectorului agricol” a Grupului de Acțiune Locală Valea Racovei. Valoarea totală proiectului, contractata la Agenția de Finanțare a Investițiilor Rurale, a fost de 77.448 Euro, din care 30.0000 Euro fonduri nerambursabile si suma de 47.448 Euro suportată de beneficiar din fonduri proprii. Întreprinderea Individuală Pârgaru Ionuț-Florin are sediul in comuna Poienești și lucrează aprox. 535 ha teren agricol in comunele Poienești, Delești, Pușcași și Bălteni. Întreprinderea este una modernă, deținând utilaje performante și de mare capacitate iar din finanțarea obținută in urma selecției de la GAL Valea Racovei s-au achiziționat două noi utilaje (un disc scurt si un plug reversibil purtat) și un sistem fotovoltaic. De asemenea, prin implementarea acestui proiect, întreprinderea a creat si va menține un nou loc de munca. Întreprinzătorul, Pîrgaru Ionuț-Florin, titularul întreprinderii individuale a demarat activitatea agricola din anul 2008, acumulând 11 ani de activitate in domeniu. In vârsta de 39 de ani, acesta își dorește sa continue și sa dezvolte activitatea, realizând în mod profesionist activitatea agricola și livrând o producție de calitate. Aceste lucruri îi asigură venituri substanțiale și îi garantează succesul, în cei 11 ani de activitate reușind să dezvolte întreprinderea în mod continuu.
 

Investitii noi in comuna Dumesti

Investiții noi in comuna Dumești Pană la această dată, la Asociația Valea Racovei, în cadrul măsurii M9 – „Dezvoltarea serviciilor locale pentru populație si restaurarea patrimoniului cultural”, au fost depuse proiecte în scopul obținerii de finanțare nerambursabilă europeană și au fost semnate 9 contracte de finanțare. Comuna Dumești, reprezentantă legal de către Vieru Constantin în funcția de primar, a semnat un contract cu AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) în valoare totală de 66.536 Euro. Prin proiectul prevăzut în strategia de dezvoltare locală a teritoriului Asociației ”Valea Racovei”, Primăria Dumești a achiziționat un buldoexcavator, un utilaj multifuncțional care deservește serviciului de gospodărire comunală, susținand creșterea nivelului de trai precum și îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru cei peste 3.300 de locuitori ai comunei. Acest proiect vine în sprijinul comunității locale prin achiziționarea utilajului si a accesoriilor, deoarece comuna nu deținea anterior nici un utilaj pentru întreținerea drumurilor pe timpul iernii și dacă precipitațiile erau însemnate, deszăpezirea se realiza prin contractarea unor firme specializate dotate cu utilaje, servicii ce presupuneau un cost ridicat pentru comunitatea locală. Prin realizarea acestei investiții, comuna Dumești va dispune de un sistem de întreținere a drumurilor care să satisfacă nevoile actuale si de perspectiva ale traficului precum și creșterea siguranței circulației, cu un impact asupra mediului, asigurandu-se astfel, desfășurarea in condiții normale a tuturor activităților socio-economice din zona.
   

Investitii noi in comuna Laza / 31.03.2020

Pană la această dată, la Asociația Valea Racovei, în cadrul măsurii M9 – „Dezvoltarea serviciilor locale pentru populație si restaurarea patrimoniului cultural”, au fost depuse proiecte în scopul obținerii de finanțare nerambursabilă europeană și au fost semnate 10 contracte de finanțare. Comuna Laza, a semnat un contract cu AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) în valoare totală de 70.795 Euro. Prin proiectul prevăzut în strategia de dezvoltare locală a teritoriului Asociației ”Valea Racovei”, Primăria Laza achiziționat un tractor si echipamente care functioneaza in agregat cu acesta,  care deservesc serviciului de gospodărire comunală, susținand creșterea nivelului de trai precum și îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru cei peste 3.000 de locuitori ai comunei. Prin realizarea acestei investiții, comuna Laza va dispune de un sistem de întreținere a drumurilor care să satisfacă nevoile actuale si de perspectiva ale traficului precum și creșterea siguranței circulației, cu un impact asupra mediului, asigurandu-se astfel, desfășurarea in condiții normale a tuturor activităților socio-economice din zona. Proiectul a fost finalizat cu succes in luna martie 2020.
 

Investitii noi in comuna Dragomiresti / 30.04.2020

Pană la această dată, la Asociația Valea Racovei, în cadrul măsurii M9 – „Dezvoltarea serviciilor locale pentru populație si restaurarea patrimoniului cultural”, au fost depuse proiecte în scopul obținerii de finanțare nerambursabilă europeană și au fost semnate 10 contracte de finanțare. Comuna Dragomiresti, a semnat un contract cu AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) în valoare totală de 60.190 Euro. Prin proiectul prevăzut în strategia de dezvoltare locală a teritoriului Asociației ”Valea Racovei”, Primăria Dragomiresti a achiziționat un autogreder,  care deserveste serviciului de gospodărire comunală, contribuind la diminuarea tendintelor de declin social si economic, la creșterea nivelului de trai, îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru cei peste 4.900 de locuitori ai comunei si la cresterea atractivitatii teritoriului. Prin realizarea acestei investiții, comuna Dragomiresti va dispune de un sistem de întreținere a drumurilor care să satisfacă nevoile actuale si de perspectiva ale traficului precum și creșterea siguranței circulației, cu un impact asupra mediului, asigurandu-se astfel, desfășurarea in condiții normale a tuturor activităților socio-economice din zona. Proiectul a fost finalizat cu succes in luna aprilie 2020.
     

Iurianu Mardare-Gheorghe / 15.06.2020

Iurianu Marianu-Gheorghe si-a inceput activitatea in anul 2013 cand acesta a infiintat o exploatatie agricola prin achizitia a 30 de familii de albine. In aceslasi an, Iurianu Marianu-Gheorghe a reusit accesarea masurii 141, finalizand cu succes proiectul in anul 2017, ajungand la un efectiv de 80 de familii de albine. Dupa finalizarea proiectului majoritatea familiilor de albine au murit iar restul au fost vandute. Acest lucru nu l-a descurajat pe Iurianu Marianu-Gheorghe, in anul 2018 infiintandu-si o ferma cu 200 de gaini ouatoare, pentru a putea accesa o finanțare pentru a își achiziționa echipamente necesare îngrijirii fermei zootehnice. Proiectul „Dezvoltarea fermei agricole Iurianu Mardare Gheorghe din comuna Pungesti, judetul Vaslui” a primit o finanțare de 15.000 de euro prin măsura M3 „Susținere ferme mici” din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locală a teritoriului Valea Racovei 2014-2020. La aceasta data proiectul este finalizat cu succes. Astfel beneficiarul proiectului si-a achizitionat utilajele necesare ingrijirii si dezvoltarii fermei zootehnice si a realizat vanzari de produse zootehnice, indeplinindu-si cu succes obiectivele prevazute in Planul de afaceri. GAL Valea Racovei susține prin Strategia de Dezvoltare Locală a teritoriului Valea Racovei 2014-2020 oamenii harnici din comunitățile noastre si mai ales tinerii muncitori, cu inițiativa, care își doresc sa realizeze lucruri frumoase la ei acasă. Toate detaliile privind accesarea finanțării prin intermediul GAL Valea Racovei sunt disponibile prin intermediul paginii de internet a Asociației Valea Racovei: www.valearacovei.ro.

Investitii noi in comuna Poienesti / 14.08.2020

Investiții noi in comuna Poienesti. Pană la această dată, la Asociația Valea Racovei, în cadrul măsurii M9 – „Dezvoltarea serviciilor locale pentru populație si restaurarea patrimoniului cultural”, au fost depuse proiecte în scopul obținerii de finanțare nerambursabilă europeană și au fost semnate 10 contracte de finanțare. Comuna Poienesti, a semnat un contract cu AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) în valoare totală de 66.975 Euro. Prin proiectul prevăzut în strategia de dezvoltare locală a teritoriului Asociației ”Valea Racovei”, Primăria Poienesti a achiziționat un tractor cu remorca si echipamente care functioneaza in agregat cu acesta, care deservesc serviciului de gospodărire comunală, susținand creșterea nivelului de trai precum și îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru cei peste 2.800 de locuitori ai comunei. Prin realizarea acestei investiții, comuna Poienesti va dispune de un sistem de întreținere a drumurilor care să satisfacă nevoile actuale si de perspectiva ale traficului precum și creșterea siguranței circulației, cu un impact asupra mediului, asigurandu-se astfel, desfășurarea in condiții normale a tuturor activităților socio-economice din zona. Proiectul a fost finalizat cu succes.

Investitii noi in comuna Ivanesti / 18.09.2020

Pană la această dată, la Asociația Valea Racovei, în cadrul măsurii M9 – „Dezvoltarea serviciilor locale pentru populație si restaurarea patrimoniului cultural”, au fost depuse proiecte în scopul obținerii de finanțare nerambursabilă europeană și au fost semnate 10 contracte de finanțare. Comuna Ivanesti, a semnat un contract cu AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) în valoare totală de 70.253 Euro. Prin proiectul prevăzut în strategia de dezvoltare locală a teritoriului Asociației ”Valea Racovei”, Primăria Ivanesti achiziționat un tractor cu remorca si echipamente care functioneaza in agregat cu acesta,  care deservesc serviciului de gospodărire comunală, susținand creșterea nivelului de trai precum și îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru cei peste 4.500 de locuitori ai comunei. Prin realizarea acestei investiții, comuna Ivanesti va dispune de un sistem de întreținere a drumurilor care să satisfacă nevoile actuale si de perspectiva ale traficului precum și creșterea siguranței circulației, cu un impact asupra mediului, asigurandu-se astfel, desfășurarea in condiții normale a tuturor activităților socio-economice din zona. Proiectul a fost finalizat cu succes.
     

Investitii noi in comuna Bacesti / 16.10.2020

  Pană la această dată, la Asociația Valea Racovei, în cadrul măsurii M9 – „Dezvoltarea serviciilor locale pentru populație si restaurarea patrimoniului cultural”, au fost depuse proiecte în scopul obținerii de finanțare nerambursabilă europeană și au fost semnate 10 contracte de finanțare. Comuna Bacesti, a semnat un contract cu AFIR (Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale) în valoare totală de 70.253 Euro. Prin proiectul prevăzut în strategia de dezvoltare locală a teritoriului Asociației ”Valea Racovei”, Primăria Bacesti a achiziționat un tractor cu remorca si echipamente care functioneaza in agregat cu acesta,  care deservesc serviciului de gospodărire comunală, susținand creșterea nivelului de trai precum și îmbunătățirea accesului la serviciile publice de bază pentru cei peste 4.100 de locuitori ai comunei. Prin realizarea acestei investiții, comuna Bacesti va dispune de un sistem de întreținere a drumurilor care să satisfacă nevoile actuale si de perspectiva ale traficului precum și creșterea siguranței circulației, cu un impact asupra mediului, asigurandu-se astfel, desfășurarea in condiții normale a tuturor activităților socio-economice din zona. Proiectul a fost finalizat cu succes.