M8/6B Stimularea incluziunii socio-economice a minorităţii rome

Apel de selectie actual 03.06.2019
Apel detaliat M8
Documentele masurii
Anexa 1 Cerere de finantare M8
Anexa 2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_2016
Anexa 3_-Populatia-in-UAT-uri-Valea-Racovei
Anexa 4_Recomandari_analiza_cost_beneficiu
Anexa-5-Fisa-Masurii-M8-6B-„Stimularea-incluziunii-socio-economice-a-minorităţii-rome” 2019
Anexa6_Model_Hotarare_consiliu_local_privind_implementare_proiect
Anexa7_Declaratie_eligibilitate
Anexa8_Declaratie_de_raportare_catre_GAL
Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal
Ghidul Solicitantului – M8
8M Sustinerea grupurilor defavorizate – modificat 14 iunie 2017
Fise evaluare proiect
Fisa eligibilitate masura M8
Fisa verificare criterii de selectie M8
Metodologie evaluare proiect
Metodologie verificare criterii de selectie M8
Metodologie verificare eligibilitate M8