M6/6A Sprijinire activităţi non-agricole”

Apel de selectie actual 26.02.2018
Anunt lung M6
Documentele masurii
Anexa_1_Cerere_de_finantare_M6_martie 2018
Anexa_2_Model_Plan_de_Afaceri_M6
Anexa_4_Declaratie_incadrare_in_categoria_de_micro-intreprindere _si_intreprindere_mica
Anexa_5_Declaratie__privind_respectarea_regulii_de_cumul_minimis
Anexa_6_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate
Anexa_7_Declaratie_ca_solicitantul_nu_a_beneficiat_de _servicii_de_consiliere_pe_M_02
Anexa_8_Lista_codurilor_CAEN_eligibile
Anexa_9_Lista_codurilor_CAEN_eligibile_numai_pentru_dotarea_cladirilor
Anexa_10_Declaratie_de_raportare_catre_GAL
Ghid M6 6A Non Agricol – martie 2018
Fisa initiala Masura M6 -Sprijinire activităţi non-agricole”
6M non-agricol – fisa modificata 14 iunie 2017 (modificare SDL)
Fise evaluare
Fisa Criterii de selectie M6
Fisa de verificare generala a proiectului M6
Metodologie evaluare
Metodologie criterii de selectie M6
Metodologie fisa de verificare generala M6

Sesiunea 2/2017

Sesiunea 1/2017