M2/2A Rentabilizarea sectorului agricol”

Anunt-lung-M2-2A 20.01.2020
Documentele masurii
Anexa_1_Cerere_Finantare_M2_2A_ianuarie 2020 Anexa_2.1_Studiu_de_Fezabilitate_conform_HG_28_-_2008 Anexa_2.2_Studiu_de_fezabilitate_conform_HG907_-_2016 Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_B Anexa_2_STUDIU_de_FEZABILITATE_ANEXA_C Anexa_4_ANEXA_I_la_Tratatul_de_Instituire_al_Comunitatii_Europene_iulie_2015 Anexa_5_Sinteza_studiului_privind_Zonarea_potentialului_de_productie_agricola Anexa_6_Lista_Asociatiilor_acreditate_de_ANZ Anexa_7_Calculator_Cod_Bune_Practici_Agricole ANEXA_8_Codul_de_bune_practici_agricole_dec_2016 Anexa_10_Fisa_masurii_M2 Anexa_12_Instructiuni_evitare_creare_conditii_artificiale_accesarea_PNDR2020 ANEXA_13_Lista_UAT_din_arealul_de_implementare_al_ITI Anexa_14__Zone_Vulnerabile_la_Nitrati_(ZVN)_conform_Ordinului_1552 Anexa_15_Declaratia_cu_privire_la_neincadrarea_in_firme_in_dificultate Anexa_16_Declaratie_de_raportare_catre_GAL Declaratie_privind_prelucrarea_datelor_cu_caracter_personal Ghidul-Solicitantului-M2-2A-ianuarie 2020
Fise evaluare
Fisa deverificare generala a proiectului M2 Fisa de evaluare criterii de selectie M2
Metodologie evaluare
Metodologie verificare criterii de selectie M2 Metodologie fisa de verificare generala a proiectului – eligibilitate M2 –

Sesiunea 2/2019

Sesiunea 1/2019

Sesiunea 3/2018

Sesiunea 2/2018

Sesiunea 1/2018

Sesiunea 2/2017

Sesiunea 1/2017