Apel de selectie pentru masura M9

01 / 02 / 2023

Asociația „Valea Racovei” anunță lansarea sesiunii nr.1/2023, Apelul nr.1/2023 de primire a cererilor de proiecte pentru Masura 9/6B – „Dezvoltarea serviciilor locale pentru populație si restaurarea patrimoniului cultural” in perioada 08.02.2023 – 09.03.2023. Data limita de primire a proiectelor: 09.03.2023, ora 12. Depunerea proiectelor pentru măsura enunțată mai sus se va face la sediul Asociației ,,Valea Racovei” din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui – in clădirea primăriei, telefon telefon mobil 0756286728/0757882538, in intervalul orar 09:00 – 14:00, de luni pana vineri. Solicitantul trebuie sa îndeplinească cerințele de conformitate si eligibilitate menționate in cadrul “GHIDUL SOLICITANTULUI” pentru Masura 9/6B – „Dezvoltarea serviciilor locale pentru populație si restaurarea patrimoniului cultural” versiunea 06, actualizata la data lansarii apelului. Fondurile disponibile pentru Măsura 9/6B – „Dezvoltarea serviciilor locale pentru populație si restaurarea patrimoniului cultural” sunt de 231.921,68 euro. Suma maxima nerambursabila aprobata conform Hotararii Consiliului Director, pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii M9/6B este de maxim 200.000 euro. Beneficiari eligibili pentru Măsura M9/6B: – Comunele definite conform legislației în vigoare; – ONG-uri definite conform legislației în vigoare; – Unități de cult definite conform legislației în vigoare; – Persoane fizice/persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local. Termenul maxim de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plati) este de 31.12.2025 (cu respectarea instructiunilor de plata – anexa la Contractul de finantare, privind depunerea ultimei cereri de plata aferenta proiectului). Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii enunțată mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Valea Racovei (Băcești, Delești, Dragomirești, Dumești, Gârceni, Ivănești, Laza, Poienești, Pungești, Pușcași) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” elaborat de GAL, aferent Măsurii 9, care este publicat pe site-ul www.valearacovei.ro. Va putem oferi si varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de GAL. Vă așteptăm la sediul Asociației ,,Valea Racovei” din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui – in clădirea primăriei. Informații suplimentare pot fi furnizate si la telefon telefon mobil 0756286728/0757882538 in intervalul orar 9 – 16, de luni pana vineri. Scrieți-ne pe adresa de email office@valearacovei.ro si deschideți pagina web pe www.valearacovei.ro, pentru a afla cum puteți obține și dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală in teritoriul Valea Racovei. Componenta Comitetului de Selecție a Proiectelor – 7 membri in comitetul de selecție, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societății civile si 3 din domeniul public.Documente:

2.2.Anunt scurt M9 2023
2.1.-Anunt-lung-M9_2023