ANUNT DE FINALIZARE PROIECT – „Mierea din Vaslui”

07 / 11 / 2022

Titlu proiect: „Mierea din Vaslui” Contract de finanțare Nr. C1930B014I01913900019/10.03.2021 – Beneficiar GAL Podu Înalt (Partener/GAL Coordonator) Contract de finanțare Nr. C1930B154I01913900019/15.03.2021 – Beneficiar GAL Valea Racovei (Partener) PNDR 2014-2020, Măsura 19 – submăsura 19.3 – componenta B „Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală selectate”

Autoritate Contractanta: Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România În luna noiembrie 2022 se finalizează implementarea proiectului „Mierea din Vaslui”, finanțat din PNDR 2014-2020, Măsura 19 – submăsura 19.3 – componenta B „Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală selectate”.
Obiectiv general: Creșterea valorii adăugate a produselor apicole din cele doua GAL-uri prin comercializare online, branding si marketing. Obiective specifice: 1. Accesarea de piețe noi prin crearea unui site web de prezentare a apicultorilor si de comercializare a produselor acestora. 2. Creșterea vizibilității apicultorilor prin elaborarea elementelor de identitate vizuala pentru brandul nou creat si promovarea acestuia. 3. Creșterea gradului de conștientizare a importantei produselor apicole prin întâlniri de lucru, târguri, inovare si informare.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 21 luni, respectiv martie 2021 – noiembrie 2022.
Rezultate atinse în perioada de referință: A fost creat un brand pentru apicultorii din cele doua GAL-uri partenere. A fost creat un site WEB. Au fost realizate activități de promovare brand si site WEB. Au fost organizate întâlniri de lucru. A fost organizata o sesiune de bune practici cu caracter inovativ.