Asociatia "VALEA RACOVEI"
Asociatia "VALEA RACOVEI" este un parteneriat public-privat, definitivat in ianuarie 2012.

Teritoriul

Valea Racovei se prezinta ca o unitate singulara, facand legatura dintre Podisul Central Moldovenesc, Colinele Tutovei, in nordul carora se situeaza si Depresiunea Birladului.

Programul LEADER

Leader este o initiativa colectiva europeana pentru sprijinirea comunitatilor rurale in imbunatatirea calitatii vietii si a prosperitatii economice a zonei locale, fiind cofinantata de sectiunea „Orientare” a Fondului European de Orientare si Garantare Agricola.

Obiective

a. Modernizarea si imbunatatirea performantelor exploatatiilor agricole si a unitatilor de procesare prin promovarea investitiilor, adaptarea productiei la cerintele pietei b. Incurajarea asocierii producatorilor agricoli in asociatii, cooperative de productie si valorificare si grupuri de producatori


Nota de asumare Raport de selectie M7/6B EURI S1 2023

Nota Raport Selectie M7-6B EURI S1 2023Apel de selectie pentru masura M7 – EURI

Data publicării: 12.07.2023 Asociația „Valea Racovei” anunță lansarea sesiunii nr.1/2023, Apelul nr.1/2023 din Fonduri EURI de primire a cererilor de proiecte pentru Măsura M7/6B- „Investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale în Valea Racovei” EURI in perioada 12.07.2023 – 11.08.2023. Data limita de primire a proiectelor: 11.08.2023, ora 12. Depunerea proiectelor pentru măsura enunțată mai sus se va face la sediul Asociației ,,Valea Racovei” din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui – in clădirea primăriei, telefon mobil 0756286728/0757882538, in intervalul orar 09:00 – 14:00, de luni pana vineri. Solicitantul trebuie sa îndeplinească cerințele de conformitate si eligibilitate menționate in cadrul “GHIDUL SOLICITANTULUI” pentru M7/6B- „Investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale” din fonduri EURI, versiunea 02, actualizata la data lansarii apelului. Fondurile disponibile pentru M7/6B- „Investiţii pentru dezvoltarea infrastructurii sociale” sunt de 85,313.09 euro-Fonduri EURI. Suma maxima nerambursabila aprobata conform Hotararii Consiliului Director, pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii M7/6B este de maxim 85,313.09 euro. Beneficiari eligibili pentru Măsura M7/6B: • Entitati publice si private sau parteneriate; • ONG-uri; • Parteneriat public-privat (Asociaţia Valea Racovei), dacă nu există alti solicitanţi in cadrul acestei măsuri, GAL Valea Racovei va putea fi solicitant eligibil. Termenul maxim de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plati) este de 31.12.2025 (cu respectarea instructiunilor de plata – anexa la Contractul de finantare, privind depunerea ultimei cereri de plata aferenta proiectului). Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii enunțată mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Valea Racovei (Băcești, Delești, Dragomirești, Dumești, Gârceni, Ivănești, Laza, Poienești, Pungești, Pușcași) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” elaborat de GAL, aferent Măsurii 9, care este publicat pe site-ul www.valearacovei.ro. Va putem oferi si varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de GAL. Vă așteptăm la sediul Asociației ,,Valea Racovei” din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui – in clădirea primăriei. Informații suplimentare pot fi furnizate si la telefon telefon mobil 0756286728/0757882538 in intervalul orar 9 – 16, de luni pana vineri. Scrieți-ne pe adresa de email office@valearacovei.ro si deschideți pagina web pe www.valearacovei.ro, pentru a afla cum puteți obține și dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală in teritoriul Valea Racovei. Componenta Comitetului de Selecție a Proiectelor – 7 membri in comitetul de selecție, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societății civile si 3 din domeniul public.
Documente:
2.1.-Anunt-lung
2.2.Anunt scurtNota de asumare raport selectie final M9 S1 2023

Nota de asumare raport selectie M9 S1 2023
Nota de Asumare Raport Final Masura 9 Sesiunea 1 din 2023Apel de selectie pentru masura M9

Asociația „Valea Racovei” anunță lansarea sesiunii nr.1/2023, Apelul nr.1/2023 de primire a cererilor de proiecte pentru Masura 9/6B – „Dezvoltarea serviciilor locale pentru populație si restaurarea patrimoniului cultural” in perioada 08.02.2023 – 09.03.2023. Data limita de primire a proiectelor: 09.03.2023, ora 12. Depunerea proiectelor pentru măsura enunțată mai sus se va face la sediul Asociației ,,Valea Racovei” din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui – in clădirea primăriei, telefon telefon mobil 0756286728/0757882538, in intervalul orar 09:00 – 14:00, de luni pana vineri. Solicitantul trebuie sa îndeplinească cerințele de conformitate si eligibilitate menționate in cadrul “GHIDUL SOLICITANTULUI” pentru Masura 9/6B – „Dezvoltarea serviciilor locale pentru populație si restaurarea patrimoniului cultural” versiunea 06, actualizata la data lansarii apelului. Fondurile disponibile pentru Măsura 9/6B – „Dezvoltarea serviciilor locale pentru populație si restaurarea patrimoniului cultural” sunt de 231.921,68 euro. Suma maxima nerambursabila aprobata conform Hotararii Consiliului Director, pentru finanțarea unui proiect din cadrul Măsurii M9/6B este de maxim 200.000 euro. Beneficiari eligibili pentru Măsura M9/6B: – Comunele definite conform legislației în vigoare; – ONG-uri definite conform legislației în vigoare; – Unități de cult definite conform legislației în vigoare; – Persoane fizice/persoane juridice care dețin în administrare/proprietate obiective de patrimoniu cultural, istoric, religios de interes local. Termenul maxim de finalizare a proiectelor (inclusiv efectuarea ultimei plati) este de 31.12.2025 (cu respectarea instructiunilor de plata – anexa la Contractul de finantare, privind depunerea ultimei cereri de plata aferenta proiectului). Informații detaliate privind accesarea și derularea măsurii enunțată mai sus din cadrul Strategiei de Dezvoltare Locala a teritoriului Valea Racovei (Băcești, Delești, Dragomirești, Dumești, Gârceni, Ivănești, Laza, Poienești, Pungești, Pușcași) sunt cuprinse în „GHIDUL SOLICITANTULUI” elaborat de GAL, aferent Măsurii 9, care este publicat pe site-ul www.valearacovei.ro. Va putem oferi si varianta pe suport tipărit a informațiilor detaliate aferente măsurii lansate de GAL. Vă așteptăm la sediul Asociației ,,Valea Racovei” din sat Ivănești, comuna Ivănești, județul Vaslui – in clădirea primăriei. Informații suplimentare pot fi furnizate si la telefon telefon mobil 0756286728/0757882538 in intervalul orar 9 – 16, de luni pana vineri. Scrieți-ne pe adresa de email office@valearacovei.ro si deschideți pagina web pe www.valearacovei.ro, pentru a afla cum puteți obține și dumneavoastră fonduri nerambursabile pentru dezvoltare rurală in teritoriul Valea Racovei. Componenta Comitetului de Selecție a Proiectelor – 7 membri in comitetul de selecție, din care 3 membri fac parte din domeniul privat, un reprezentant al societății civile si 3 din domeniul public.Documente:

2.2.Anunt scurt M9 2023
2.1.-Anunt-lung-M9_2023ANUNT DE FINALIZARE PROIECT – „Mierea din Vaslui”

Titlu proiect: „Mierea din Vaslui” Contract de finanțare Nr. C1930B014I01913900019/10.03.2021 – Beneficiar GAL Podu Înalt (Partener/GAL Coordonator) Contract de finanțare Nr. C1930B154I01913900019/15.03.2021 – Beneficiar GAL Valea Racovei (Partener) PNDR 2014-2020, Măsura 19 – submăsura 19.3 – componenta B „Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală selectate”

Autoritate Contractanta: Agenția Pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – România În luna noiembrie 2022 se finalizează implementarea proiectului „Mierea din Vaslui”, finanțat din PNDR 2014-2020, Măsura 19 – submăsura 19.3 – componenta B „Implementarea activităților de cooperare ale Grupurilor de Acțiune Locală selectate”.
Obiectiv general: Creșterea valorii adăugate a produselor apicole din cele doua GAL-uri prin comercializare online, branding si marketing. Obiective specifice: 1. Accesarea de piețe noi prin crearea unui site web de prezentare a apicultorilor si de comercializare a produselor acestora. 2. Creșterea vizibilității apicultorilor prin elaborarea elementelor de identitate vizuala pentru brandul nou creat si promovarea acestuia. 3. Creșterea gradului de conștientizare a importantei produselor apicole prin întâlniri de lucru, târguri, inovare si informare.
Proiectul s-a derulat pe o perioadă de 21 luni, respectiv martie 2021 – noiembrie 2022.
Rezultate atinse în perioada de referință: A fost creat un brand pentru apicultorii din cele doua GAL-uri partenere. A fost creat un site WEB. Au fost realizate activități de promovare brand si site WEB. Au fost organizate întâlniri de lucru. A fost organizata o sesiune de bune practici cu caracter inovativ.


Contact Us

Need contact Us? You can send an email to